Gå til innhold Gå til søk

Budsjett 2016 og handlingsplan 2016-19

Rådmannen presenterte 20.10. sitt forslag til handlingsprogram for 2016-2019 og budsjett 2016 for formannskapet. «Vi bygger» er programtittelen, og rådmannen legger opp en profil som gir innbyggerne så gode tjenester som mulig innenfor kommunens rammer. Handlingsplane 2016-2019, busdsjett 2016 og betalingsreglement for 2016 ble vedtatt på kommunestyrets møte 10. desember 2015.

Aktuelle dokumenter er:

Vedtatt handlingsplan 2016-2019 med budsjett 2016

Vedtatt betalingsreglement

Høringsbrev

Saksframlegg FS 103-15 - offentlig høring årsbudsjett 2016 og handlingsplan 2016-2019

Saksprotokoll FS 103-15 - vedtak om offentlig høring

Saksprotokoll FS 95-15

Handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 - Formannskapets høringsforslag

Betalingsreglement 2016 formannnskapets høringsforslag

Rådmannens presentasjon til formannskapet 20. 10.15 - Handlingsprogram 2016-2019

Notat ad renteendring

Svar på spørsmål  fra Alf H Meier

Svar på spørsmål fra Ringerike Arbeiderparti

Svar på spørsmål fra Asbjørn Holten

Svar på spørsmål fra Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og KrF

Svar på spørsmål fra Mons Ivar Mjelde

Svar på spørsmål fra Christine Granlund

Aktuelle datoer i budsjettprosessen

20. oktober - rådmannen la fram sitt forslag

3. november - Formannskapet sendte sitt forslag ut på høring

17. november - Høringsfrist

1. desember - Formannskapet behandler budsjett med høringsuttalelser og lager innstilling til kommunestyret

10. desember - Endelig behandling og vedtak i kommunestyret

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunes midler og anvendelse av disse i budsjettåret. Budsjettet skal utarbeides i tråd med kommunelovens §45-47 og retningslinjer i forskrift om årsbudsjett fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.  desember 2000.

Økonomireglement for Ringerike kommune. Kommunestyret har vedtatt et eget økonomireglement som beskriver kommunens økonomi- og regnskapssystem. Formålet med reglementet er å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen samt dokumentere noen viktige økonomirutiner. Oppdatert reglement finner du her: Økonomireglement.

Publisert
23.01.2009
Sist endret
04.10.2017

Les mer

Kontakt oss

Besøksadresse:
Rådhuset
Osloveien 1

Postadresse:
Pb. 123 sentrum
3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk