Gå til innhold Gå til søk

Budsjett 2015 og handlingsplan 2015-18

Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018, budsjett 2015.

Aktuelle dokumenter er:

Handlingsprogram 2015-2018, budsjett 2015 - kommunestyrets vedtak - sak 138/14.  Les programmet som e-bok.

Betalingsreglement 2015 - formannskapets forslag

Høringsdokumenter

Ordførerens høringsbrev - høringsfristen var 4. november 2014.

Høringsuttalelser til Handlingsprogram 2015-2018

Venstres høringsuttalelse til Handlingsprogram 2015-2018.pdf

Politiske spørsmål

Svar på spørsmål fra Arnfinn Holten ad aktivitesplikt

Svar på spørsmål fra Einar Zwaig SOL ad rentenivå

Svar på spørsmål om brukerbetalinger fra Hans Petter Aasen

Svar på ulike spørsmål fra Senterpartiet v/Hans Petter Aasen

Svar på spørsmål fra Alf Meier ad barnehage og pensjon

Svar på spørsmål fra Arnfinn Holten ad garanti Stjernegruppen

Svar på spørsmål fra Dag Henhaug ad innsparing drift

Svar på spørsmål fra Erna Skaugrud ad utleie av fotballanlegget

Svar på spørsmål fra Magnus Herstad ad betaling for byggesak og hjemmetjenester - låneopptak og beregning av skatteinngang

Budsjettvedtak skal godkjennes av fylkesmannen

Budsjettvedtaket skal oversendes fylkesmannen for godkjenning i tråd med reglene for ROBEK-kommuner. 

ROBEK (Register over kommuner underlagt betinget statlig kontroll og godkjenning) innebærer en noe sterkere statlig oppfølging, men registrering innebærer likevel ikke at fylkesmannen eller departementet automatisk vil underkjenne kommunestyrets vedtak.

Økonomiplanen er kommunestyrets sentrale styringsdokument. All kommunal planlegging og tiltak med økonomiske konsekvenser skal søkes innarbeidet i økonomiplanen.

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunes midler og anvendelse av disse i budsjettåret. Budsjettet skal utarbeides i tråd med kommunelovens §45-47 og retningslinjer i forskrift om årsbudsjett fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.  desember 2000.

Det er kommunestyret selv som vedtar årsbudsjettet. Vedtaket skal fattes innen utgangen av året.

Økonomireglement for Ringerike kommune. Kommunestyret har vedtatt et eget økonomireglement som beskriver kommunens økonomi- og regnskapssystem. Formålet med reglementet er å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen samt dokumentere noen viktige økonomirutiner. Oppdatert reglement finner du her: Økonomireglement.

Publisert
23.01.2009
Sist endret
04.10.2017

Les mer

Kontakt oss

Besøksadresse:
Rådhuset
Osloveien 1

Postadresse:
Pb. 123 sentrum
3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk