Gå til innhold Gå til søk

Kostra-tall

Ringerike kommunes sist publiserte KOSTRA-rapport finner du her: KOSTRA-rapport 2011 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir  nøkkeltall om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om mål oppnås.

KOSTRA skal forenkle rapporteringen fra kommunene til staten ved at data rapporteres bare en gang, selv om de skal brukes til ulike formål. All rapportering fra kommunene til Statistisk sentralbyrå (SSB) skjer ved elektronisk datautveksling.

SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni.

Publiseringen av KOSTRA tallene er å finne under Statistisk sentralbyrås nettside.

 

Publisert
08.01.2008
Sist endret
06.11.2012

Les mer

Kontakt oss

Besøksadresse:
Rådhuset
Osloveien 1

Postadresse:
Pb. 123 sentrum
3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk