Gå til innhold Gå til søk

Digital post fra Ringerike kommune

Ringerike kommune tar i bruk digital post når det sendes ut brev til innbyggere, virksomheter og organsiasjoner. Med digital post får du en sms eller en e-post med varsel om hvor du kan lese brevet.

Ringerike kommune jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester. Dette er et ledd i vår strategi om bedre service og raskere svar til våre innbyggere og et viktig ledd i prosessen for døgnåpen kommune. Digital kommunikasjon skal være et reelt førstevalg for kommunens innbyggere og virksomheter.

Digital utsending av post vil gi bedre service til innbyggere og næringsliv. Digitale forsendelser gjør at mottakeren får svaret raskere og at dokumenter er tilgjengelig uavhengig av åpningstid.

Hvis du fortsatt vil ha brev på papir, må du reservere deg mot slik kommunikasjon på nett.

Digital post til deg som innbygger

Ringerike kommune bruker pr i dag internettportalen Altinn som meldingstjeneste.

Mange er allerede kjent med Altinn når man leverer selvangivelsen. Nå vil også dokumenter som kommunen sender til deg ligge samme sted som selvangivelsen og andre dokumenter fra det offentlige. 

I løpet av 2015 vil Ringerike kommune sende posten til den digitale postkassen du selv har valgt. Du som innbygger kan kostnadsfritt velge mellom e-Boks eller Digipost for å motta brev fra det offentlige.

Du kan reservere deg mot digital post
Forvaltningsloven ble i februar 2014 endret slik at digital kommunikasjon er hovedregelen når offentlige virksomheter (stat, kommunen og fylkeskommuner) henvender seg til innbyggere og virksomheter. 

Dersom innbygger ikke ønsker digital kommunikasjon må innbyggeren selv reservere seg i et nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister eller ringe 800 30 300. Du kan lese mer om reservasjon på www.norge.no

Varsling om post

Vi anbefaler at alle som henvender seg til kommunen også logger seg inn i Altinn og registrerer mobilnummer eller e-postadresse for varsling. Du vil da få elektronisk melding umiddelbart når svaret fra kommunen blir sendt ut.

Mobilnummer og e-postadresse legges inn i «Min profil  - Mine innstillinger - meg selv - Kontaktinformasjon».  Veiledning finner du her.

Du kan få brev i posten

Hvis du leser posten i din meldingsboks i Altinn vil den ikke bli sendt på annen måte.

Hvis du derimot ikke har lest posten elektronisk i løpet av en viss tid, vil brevet bli skrevet ut og sendt deg via Posten. 

Digital post til virksomheter og organisasjoner

Post fra Ringerike kommune til virksomheter og organisasjoner sendes digitalt til Altinn.

I Altinn er det normalt bare daglig leder og styreformann som har tilgang. Det kan være fornuftig å delegere rolle og rettighet til å åpne post på vegene av virksomheten til administrativt personale.

Det er også viktig å sette opp en varslingstjeneste i Altinn slik at det er administrativt personale som får melding om når det kommer ny post til virksomheten/organisasjonen i Altinn.

Det er utarbeidet veiledere for hvordan man kan delegere roller og rettigheter i Altinn og hvordan man setter opp varsling. 

Publisert
01.06.2015
Sist endret
01.06.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk