Gå til innhold Gå til søk

Austjord

Austjord yter flere ulike tjenster, som Hospice, korttidsopphold og rehabilitering.

Rehabilitering
Ved denne enheten er det kun døgnplasser. Det er følgende yrkesgrupper ansatt: sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Logoped og sosionom kan kontaktes ved behov.

For å få plass på rehabilitering må man ha ”Brått eller gradvis funksjonstap”. Pasienten må ha behov for  tverrfaglige kompetanse i rehabilitering og ha fylt 16 år for å få plass.

Austjord har pasienter med ulike diagnoser, men hovedvekten har vært hjerneslag, hjerte- og lungesykdom og ortopediske lidelser. Gjennomsnittsalderen er over 65 år, og mange har tilleggsdiagnoser.

For å få plass på rehabiliteringsavdelingen må det fylles ut egensøknad som sendes til Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester. Det må også foreligge legeopplysninger, som ikke er eldre enn 3 mnd, og det kan bli innhentet opplysninger fra ergo -og fysioterapeut i distrikt.

Søknader fra Ringerike Sykehus HF prioriteres slik at aktuelle pasienter kommer direkte til rehabiliteringsenheten etter sykehusopphold.

Austjord Hospice/ kortidsavdeling
Hospice er et tilbud for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune. Vi har romslige pasientrom med bad/WC, hyggelige stuer, kjøkken og bad med ”hydrosound” badekar. Utenfor har vi et stort grøntanlegg med benker, sitte-grupper og springvann.  

Hospice betyr hvilested, og vi søker å kombinere høyt kvalifisert omsorg med det hjemmekoselige, slik at det blir et godt sted å være for pasienter og pårørende.

Personalet har tverrfaglig kompetanse  og alle har spesiell interesse for og spesialkompetanse innen lindrende behandling.

Publisert
30.11.2007
Sist endret
14.12.2015

Kontakt oss

Enhetsleder
Anne Marie Thomle Brager

Adresse: Lundstad Austjord, 3514 Hønefoss

Tlf.  32 11 53 00

Kortidsavdeling : 95 89 92 11
Avdelingsleder
Christina Skarpnes Olsen 

Hospice90698275 /95487154
Avdelingsleder
Sissel Johnsrud Braaten

Rehabiliteringsavdeling: 48 20 83 96 /91 63 51 90
Avdelingsleder
Lars Brentebråten send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk