Gå til innhold Gå til søk

Institusjon integrert

Ringerike kommune har tre institusjoner som også er base for hjemmesykepleie. I denne enheten er også Hallingby hjemmetjenester organisert. 

Sykehjemmene er  Sokna, Tyribo og Nes. Sykehjemmene har også avlastningsplasser.

Sykehjemsplass innvilges til personer som har et særdeles omfattende pleie- og omsorgsbehov. 

Søknad rettes til Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester, som foretar vurderingsbesøk i hjemmet for kartlegging av søkers pleie- og omsorgsbehov.

Tildeling av sykehjemsplass skjer etter kommunens vedtatte kriterier

Publisert
02.03.2009
Sist endret
04.03.2015

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Enhetsleder: 
Anette Sullandsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk