Gå til innhold Gå til søk

Austjord Avlastning

Fløy E
 -  en avlastningsenhet for familier med barn eller ungdom med funksjonsnedsettelser i alder 0-20 år.

Barn / ungdommene kan for eksempel ha konsentrasjonsproblemer, sosiale og/eller emosjonelle problemer eller utfordringer med å kunne klare seg best mulig selv i hverdagen.

Barn og ungdommene går i barnehage eller på skoleved sine respektive barnehager/skoler. De blir på samme måten som hjemme, følgt opp av oss, når de er på avlastning. I praksis betyr det at vi gjør lekse og følge opp eventuelle faste aktiviteter på kvelder (for eksempel fotball, karate, bocchia, sangkor, m.m) som de ellers ville ha følgt opp hjemme i fra. Det tilbys transport/skyss når man har et avlastningsopphold, mellom barnehage /skole og Austjord avlastning.

Vi har mange dyktige og faglige medarbeidere som legger stort vekt på at deres barn / ungdom trives her på avlastningen. Det betyr at vi prøver å finne på aktiviteter som fenge den enkelte. Et godt samarbeid mellom familie og avlastningsenheten er derfor en viktig brikke i tilbudet.

Fløy E kan kontaktes på  mob nr. 481 81 503

Fløy F og G
 -  skole-/barnehage og avlastning for funksjonshemmede barn og ungdom.

Skole-/barnehagetilbudet er til multifunksjonshemmede barn med stort medisinsk behov. Skolen er en integrert del av avlastningen.
Det er ansatt en pedagog som har ansvaret for skole-/ barnehagetilbudet.
Fysioterapitjenesten er også en viktig del av tilbudet.
Annet personale er hjelpepleiere, sykepleiere, vernepleiere og barne - og ungdomsarbeidere.

Avlastningstilbudet gis til  foreldre/foresatte til barn og ungdom med stort omsorgsbehov i alderen 0-18år.

De har skole-/barnehagetilbud ved sine respektive skoler/barnehager og er her på ettermiddag, natt og/eller helg den perioden de har tilbudet her.

Vi legger vekt på at barna og ungdomene skal få ivaretatt sine fritidsinteresser mens de har avlastningstilbud.

Fløy F/G kan kontaktes på mob nr 409 19 799

Link til hvordan du søker om avlastning

Publisert
30.11.2007
Sist endret
14.02.2014

Kontakt oss

Sentralbord: 32 11 53 00

Adresse: Lundstad 3514 Hønefoss

Enhetsleder:

Signe Maurtvedt
Tlf: 958 99 246send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk