Spesialpedagogisk team for barnehager - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Spesialpedagogisk team for barnehager

Det spesialpedagogiske teamet i SPT består av 8 spesialpedagoger med lang erfaring fra barnehage og arbeid med barn med særskilte behov, og jobber i alle barnehagene i Ringerike kommune. Spesialpedagogene arbeider i barnehagene med barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens § 19-a. Dette innbefatter også veiledning til systemet rundt barnet, foresatte og barnehagemedarbeidere, samt samarbeid med ulike instanser. Spesialpedagogene har ansvaret for den spesialpedagogiske hjelpen og utformer individuelle opplæringsplaner (IOP), årsrapport med evaluering av IOP og detaljerte planer for målrettet arbeid.

Spesialpedagogene er nært tilknyttet PP-tjenesten og Barne- og ungdomsarbeiderteamet, slik at barna skal få et helhetlig tilbud.

Spes.ped.teamet samles til team-møter onsdager i partallsuker, og har tilholdssted på rådhuset, 4.etasje.

Nærmeste leder for spes.ped.teamet er avdelingsleder i SPT.

TIBIR (Tidlig Innsats for Barn i Risiko):

Spesialpedagogene har høy kompetanse på veiledning, som er en satsning for Enheten for Spesialpedagogiske tjenester.

Spesialpedagogene er også en del av TIBIR-satsingen i Ringerike kommune, og har gjennomført både rådgiver- og konsulentutdannelse. Dette innebærer at de kan være rådgiver for familier der foresatte ønsker dette, og være konsulent i barnehager og skoler. Les mer om TIBIR i ringerike kommune her

Anonyme drøftinger:

Barnehager skal drøfte utfordringer rundt enkeltbarn før de henvises til PP-tjenesten. Dette gjøres anonymt i "Anonyme drøftinger" med en representant fra PP-tjenesten og en representant fra spes.ped.teamet. Logoped kan også være med dersom det er aktuelt for saken. Problemstillingen drøftes i møtet og tiltak vurderes. Mulige tiltak kan være veiledning, observasjon i barnehagen, utprøving av tiltak med påfølgende evalueringsmøte eller henvisning til PP-tjenesten. 

Ansatte i spes.ped.teamet har taushetsplikt.

Publisert
29.02.2016
Sist endret
29.09.2017

Kontakt oss

Postadresse
Ringerike kommune, PPT
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss
Tlf.direkte 32 11 79 12

Besøksadresse
Rådhuset
Osloveien 1

Konsulent
Mona O. Myhre
Tlf. 482 69577

Avdelingsleder Spesialpedagogiske tjenester
Vibeke Langerud
Tlf. 994 26696

Enhetsleder Spesialpedagogiske tjenester
Åge Svarstad
Tlf. 409 09707

Ansatte PPTsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk