Gå til innhold Gå til søk

Byggesak

Byggesakskontoret behandler alle bygge- og delingssaker innenfor kommunen, for eksempel nybygg, tilbygg, bruksendring, riving, større terrenginngrep eller fradeling/sammenføyning av tomter.

Byggesaksavdelingen skal sørge for at arbeidet er i overensstemmelse med plan og bygningsloven, kommunale vedtekter og gjeldene planbestemmelser.

Målet vårt er flere og bedre bygg, og gode områder for uteaktiviteter.  Vi jobber for at Hønefoss skal være et trivelig sentrum.  Tettstedene skal være attraktive, og hytteområdene skal være gode. 

Vi ønsker å bidra til forutsigbarhet, likebehandling og rask respons gjennom god og tydelig dialog ut i fra vår gode kjennskap til byggebransjen.

 

Hvor kan jeg få hjelp?

Du finner mye informasjon på våre nettsider.

Du kan ta kontakt via epost og telefon - se her.

Vi har åpent for publikum gjennom Servicetorget  i 1. etasje i Storgt. 13 alle hverdager fra kl 08:00 og 15:30.

Du kan ringe oss via sentralbordet 32 11 74 00.

Vi ønsker å være tilgjengelig for publikum og å være serviceorientert. På Servicetorget kan du få veiledning om tiltaket er søknadspliktig, og hvilke skjemaer og vedlegg som må fylles ut før søknad kan sendes inn til behandling.
Ønsker du å møte saksbehandler er det lurt å gjøre avtale på forhånd. På den måten kan vi møte mest mulig forberedt, til det beste for deg og oss som bygningsmyndighet.

Byggesaksarkivet holder også til på Servicetorget. Kan hende finnes det byggesaker og dokumenter som kan være av interesse for deg der?

Ha skrivesaker samt evt saksdokumenter tilgjengelig når du kontakter oss.  Hvis du skal følge opp en innsendt sak, er det best om du oppgir gårdsnummer og bruksnummer for eiendommen.

Her er våre sider med veiledning til deg som skal bygge.

Publisert
12.05.2011
Sist endret
15.10.2013

Kontakt oss

Enhetsleder:
Heidi Skagnæs
tlf: 32 11 75 54
mob: 409 17 841
e-post 

Besøksadresse:
Fossveien 9, Hønefoss

Åpningstid:
Hverdager kl 09.00-15.00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk