Rådmann - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Rådmann

Kommunen er en spennende og mangfoldig arbeidsplass!

Tore isaksen

Vi produserer og leverer bredt sammensatte tjenester, noen av dem døgnet rundt. Kommunen skiller seg fra andre organisasjoner gjennom at den er en politisk styrt organisasjon tuftet på lokaldemokratiske prinsipper.

 

Iverksette politikken
Innbyggerne velger sine representanter til kommunestyret. Det er kommunestyret som er rådmannens oppdragsgiver og som gir både strategiske og økonomiske føringer. Det er rådmannens oppgave sammen med sine medarbeidere å iverksette den vedtatte politikken på en så god måte som mulig.

Den største arbeidsplassen
Rådmannen leder den administrative delen av kommuneorganisasjonen. Ringerike kommune er den største arbeidsplassen i kommunen. Ca. 2 300 ansatte fordelt på 1 600 årsverk. Vi har et bruttobudsjett på rundt 1.4 mrd kroner.

Rett til å stille krav
Vi forvalter innbyggernes skattepenger. Det skal gjøres på en måte som oppleves som etisk forsvarlig og rettferdig. Som innbygger har du rett til å stille krav til hvordan dette utføres. Som innbygger skal du kunne forvente en serviceinnstilt holdning til dine henvendelser.

Viktig med tilbakemeldinger
Mange av dere har sterke oppfatninger knyttet til hvordan kommunen utfører virksomheten sin. Det er viktig at vi får konstruktive og direkte tilbakemeldinger slik at vi kan justere kursen når det er behov for det.

Ringerike kommune er i en svært vanskelig økonomisk situasjon, og det må prioriteres stramt for å gjenvinne økonomisk handlefrihet og forutsigbarhet.

Vi kan ikke gjøre alt. Men det vi gjør, skal vi gjøre godt!

Tore Isaksen
Rådmann

Epost: tore.isaksen@ringerike.kommune.no

  

Publisert
01.01.2014
Sist endret
17.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk