Gå til innhold Gå til søk

Tjenestebeskrivelser

Her finnes beskrivelse av tjenester som kommunen yter overfor deg som innbygger.

Noen av tjenestene ytes av andre offentlige etater, som f.eks. Nav.

Hva er en tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsene er ment å gi deg som innbygger informasjon om hva du kan forvente seg av sentrale kommunale tjenester. Beskrivelsen omfatter blant annet:

 • Formål med tjenesten
 • Hvem kan få tjenesten?
 • Beskrivelse av tjenestens innhold
 • Hva du som tjenestemottaker kan forvente av oss
 • Hva vi forventer av deg som tjenestemottaker
 • Praktiske opplysninger

Det opplyses om:

 • Eventuell betaling
 • Saksbehandling (når det er en tjeneste det må søkes om)
 • Om garantibrudd utløser kompensasjon
 • Klageadgang
 • Hvem som er ansvarlig for tjenesten
 • Kontaktinformasjon
 • Aktuelt lovverk
Publisert
15.08.2011
Sist endret
29.05.2017

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk