BU-midler til investering og utvikling i landbruket - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

BU-midler til investering og utvikling i landbruket

Innlogging til Innovasjon Norges søknadsportal"> Søk nå

Beskrivelse

Ønsker du å investere i eller videreutvikle din landbruksbedrift, kan du søke om bygdeutviklingsmidler (BU-midler) fra Innovasjon Norge.

BU-midler avsettes over jordbruksavtalen og skal legge til rette for:

 • næringsutvikling i landbruket
 • desentralisert bosetting
 • et variert landbruk i hele landet
 • like muligheter for kvinner og menn

BU-midler kan gis som tilskudd til:

 • Etablering av tilleggsnæring utenom tradisjonelt landbruk
 • Videreutvikling av tilleggsnæring
 • Investeringer (for eksempel til opprusting og nyinvestering i driftsbygning og produksjonsanlegg)
 • Investering i økologisk fruktdyrking
 • Generasjonsskifte (for eksempel nødvendige tiltak i driftsbygninger) hvis du som overtar er under 35 år

Fylkesmannen utarbeider den regionale strategien for BU-midlene. Strategien danner igjen grunnlag for de fylkesvise retningslinjene som Innovasjon Norges distriktskontorer utarbeider.

Målgruppe

Eier av:

 • landbrukseiendom
 • registrert foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser

Vilkår

Du må være eier av landbrukseiendommen eller foretaket for å kunne søke om BU-midler. Søknaden blir vurdert i henhold til de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

Du vil ikke kunne få tilskudd hvis du:

 • har påbegynt tiltaket før søknaden om tilskudd er avgjort
 • ønsker å utføre tiltak på landbrukseiendom som i sin helhet eies og drives av stat, fylke eller kommune

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen (Landbruk og mat)

Veiledning

Du fyller ut søknad om BU-midler elektronisk i Innovasjon Norges søknadsportal. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning og hjelp med søknaden.

For raskest mulig behandling er det svært viktig at alle nødvendige vedlegg følger med søknaden. Oversikt over disse finner du i søknadsskjemaet.

Søknadsskjema

Innlogging til Innovasjon Norges søknadsportal">

Innlogging til Innovasjon Norges søknadsportal

Saksbehandling

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen Innovasjon Norge har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til Innovasjon Norges distriktskontor som behandlet søknaden. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender distriktskontoret klagen din videre til Innovasjon Norges klagenemnd.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Innovasjon Norge (oversikt over distriktskontorer)

Annen informasjon

Søkeord

Bedriftsetablering, bedrift, etablering, etableringsmidler, bygdeutvikling, bygdeutviklingsmidler, etableringstilskudd, generasjonsskifte, produksjonsstøtte, jordbruk, skogbruk, landbruk, jordbruksmaskiner, skogbruksmaskiner, landbruksmaskiner, økologisk, gårdsbutikk, besøksgård, fruktdyrking, fruktproduksjon, driftsbygning, gårdsturisme, næringsutvikling, gründer, bonde, gårdbruker, gårdsbruk, bondegård, farm, småbruk, småbruker, farmer, odel, odelsgutt, odelsjente, næringsdrivende, næringseiendom, foretak, tilleggsnæring, investere, investering, bedriftsutvikling, nyinvestering

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk