Gå til innhold Gå til søk

Fravær på vitnemål i grunnskolen

Skolen kan ha en frist for når du må sende krav om sletting av fravær. Ta kontakt med skolen din for å sjekke om de har satt en frist.

Søk nå

Beskrivelse

Går du på ungdomsskolen og har vært borte fra undervisningen, vil alt fravær bli ført på vitnemålet. Dette gjelder både hele dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til hele dager.

Du kan kreve at inntil 10 fraværsdager per opplæringsår blir fjernet fra vitnemålet ditt.

For fravær som ikke blir slettet, kan du kreve at vitnemålet får et eget vedlegg der grunnen til fraværet blir ført opp. Dette gjelder bare når du har lagt fram dokumentasjon for fraværsgrunnen.

Målgruppe

  • Elever på 8., 9. og 10. trinn (grunnskolens ungdomstrinn)
  • Foresatte til elever på 8., 9. og 10. trinn

Vilkår

Du kan bare få fjernet fravær som skyldes:

  • Helseårsaker. Fraværet må ha en varighet på mer enn tre dager og du kan bare få slettet fravær fra dag fire og utover. Du må dokumentere fraværet med legeerklæring. 
  • Funksjonshemming eller kronisk sykdom. Du kan kreve å få slettet fravær allerede fra første fraværsdag. Du må vise fram en legeerklæring som dokumenterer at du har økt risiko for fravær.
  • Innvilget permisjon. Du kan kreve å få slettet fravær der skolen har innvilget deg permisjon etter opplæringsloven § 2-11.

Samarbeidspartnere

Lover

Forskrift til opplæringsloven § 3-41 (Føring av fravær i grunnskolen)

Opplæringsloven § 2-11 (Permisjon fra den obligatoriske opplæringen)

Veiledning

Du eller foreldrene dine sender krav om sletting av fravær til rektor på skolen. Du må sende med dokumentasjon på alt fraværet som du krever slettet.

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Søkeord

fravær, vitnemål, sykefravær, ferie, permisjon, sykdom, legeerklæring, legeattest, sykmelding, kompetansebevis

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk