Gå til innhold Gå til søk

Farlig avfall

Beskrivelse

Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre forurensning eller skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

 • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
 • Maling, lim, lakk og løsemidler
 • Spraybokser som inneholder farlige stoffer
 • Oppladbare batterier
 • Elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall)
 • PCB-holdige isolerglassruter
 • Asbestholdige materialer 
 • Impregnert trevirke

Kommunen har ansvar for å gi deg et tilbud om levering av farlig avfall. Tilbudet kan bestå av betjente mottak, miljøstasjoner, miljøbuss eller henteordninger. For enkelte avfallstyper finnes det egne returordninger som legger til rette for innsamling, forsvarlig behandling og gjenvinning av avfallet.

Målgruppe

 • Husholdninger
 • Mindre virksomheter

Vilkår

Kommunen plikter å ta imot:

 • inntil 1000 kg farlig avfall per år per husholdning eller virksomhet
 • inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per år per husholdning eller virksomhet

Lover

Avfallsforskriften kap. 11 (Farlig avfall)

Veiledning

Kontakt kommunen for å få vite hvor du kan levere det farlige avfallet ditt. Når du leverer avfallet, må det tydelig framgå hvilken type farlig avfall det gjelder.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Farlig avfall (Miljøstatus i Norge)

Søkeord

søppel, boss, skrot, gjenbruk, gjenvinning, renovasjon, renovering, avfall, spesialavfall, miljøsanering, miljøstasjon, miljøvennlig, resirkulering, resirkulere, retur, returordning, avfallshåndtering, rehabilitering, bygging, riving, ombygging

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk