Forskuddsskatt (næringsinntekt for enkeltperson) - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Forskuddsskatt (næringsinntekt for enkeltperson)

Endre skattekort (Skatteetaten.no)"> Søk nå

Beskrivelse

Driver du et enkeltpersonforetak eller er eier (deltaker) i et ansvarlig selskap (ANS), skal du betale skatt av det virksomheten tjener. Skatten betales forskuddsvis til skatteoppkreveren i kommunen fire ganger i året. Størrelsen på forskuddsskatten fastsettes av Skatteetaten og er beregnet ut i fra virksomhetens overskudd forrige år.

Skatteoppkreveren vil sende deg innbetalingsblanketter for betaling av forskuddsskatten. Er du nyetablert, må du melde fra til Skatteetaten om virksomheten din slik at du kan få tilsendt innbetalingsblankettene. Dette gjør du ved å endre skattekortet ditt og oppgi hvor stort overskudd (eller underskudd) du forventer det første året.

Målgruppe

  • Personer som driver enkeltpersonforetak
  • Personer som er eier (deltaker) i ansvarlig selskap

Vilkår

Dersom du ikke betaler en termin av forskuddsskatten innen fristen, kan kommunen kreve at du betaler inn forskuddsskatten for hele året. Du vil motta et varsel om tvangsinnkreving av utestående beløp. Det vil påløpe forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer.

Betaler du en ubetalt termin så fort som mulig, unngår du tvangsinnkreving av forskuddsskatten for hele året. Du unngår også betalingsanmerkning og kan betale de senere terminene til vanlig forfall.

Samarbeidspartnere

Skatteetaten fastsetter hva som skal betales i skatt, mens skatteoppkrever i kommunen (kemner/ kommunekasserer) tar seg av innbetalinger og innkreving.

Lover

Skattebetalingsloven kap. 6 (Forskuddsskatt - personlige og upersonlige skatteytere)

Skattebetalingsforskriften del II (Forskudd på skatt og avregning)

Veiledning

Forskuddsskatten forfaller til betaling fire ganger i året:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Skatteoppkreveren sender deg innbetalingsblanketter før hvert forfall med konto- og KID-nummer.

Skjer det endringer som påvirker virksomhetens inntekt, kan du endre skattekortet.

Søknadsskjema

Endre skattekort (Skatteetaten.no)">

Endre skattekort (Skatteetaten.no)

Saksbehandling

Klage

Dersom du ikke er enig i utskrivingen av forskuddsskatt, kan du søke om endring av denne på skatteetatens nettside.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Søkeord

skatt, beskatning, skattekort, skattetrekk, forskuddstrekk, forskuddsskatt, forhåndstrekk, forhåndsskatt, inntektsskatt, inntektsoppgave, skatteprosent, trekkprosent, prosenttrekk, skattetabell, trekktabell, tabelltrekk, skattetermin, betalingstermin, honorar, provisjon, Altinn, skatteetaten, naturalytelse, godtgjøring, godtgjørelse, utgifter, arbeid, oppdrag, skatteoppkrever, skatteinnkrever, skattefut, kommunekasserer, kemner, skattefogd, skattekontor, trekkoppgave, skatteoppgjør, ligning, selvangivelse, skattemelding, næringsrapport, næringsoppgave

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk