Fyrverkeri – salg og oppbevaring - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Fyrverkeri – salg og oppbevaring

Innen 1. mai i salgsåret.

Søk nå

Beskrivelse

Skal du selge fyrverkeri i klasse II eller III (se definisjon i forskriftens § 1-3), trenger du tillatelse fra kommunen.

Du trenger også tillatelse for å oppbevare fyrverkeri og kommunen kan gi tillatelse for mengder inntil 500 kg. Skal du oppbevare mer enn dette, må du søke om tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Målgruppe

Virksomheter som skal selge og oppbevare fyrverkeri.

Vilkår

  • Salg til forbruker skal bare skje over disk og i perioden 27. til 31. desember.
  • Virksomheten må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og kunne legge fram firmaattest fra Foretaksregisteret.
  • Utsalgsstedet må tilfredsstille byggeforskriftene og sikkerhetskrav i forskrift om eksplosjonsfarlig stoff.
  • Salg og utlevering kan ikke foregå i kjøpesenter eller nærmere enn 25 meter fra bensinstasjon.
  • Du må utpeke en ansvarlig person over 20 år og eventuelt også en stedfortreder. Disse må ha gjennomgått sertifiseringskurs i handel med fyrverkeri som arrangeres av Norsk brannvernforening og kunne legge fram politiattest. En av personene må være tilstede ved utsalgsstedet når salget foregår.
  • Fyrverkeriet må være godkjent for salg i Norge og påtrykt et godkjenningsnummer som består av bokstavene NBL etterfulgt av en tallkode. Godkjenningen sikrer at fyrverkeriet opptrer som forutsatt og ikke skader personer eller eiendom.

Veiledning

Du søker kommunen på eget skjema. Sammen med søknaden må du sende kart over området for utsalgssted og lager, risikovurdering, gyldig kursbevis for ansvarshavende og en brannteknisk beskrivelse av utsalgssted og lager.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Søkeord

Fyrverkeri, pyroteknisk vare, brann- og eksplosjonsvern, eksplosiver, brannvern, brannfarlig vare, raketter, nyttårsraketter

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk