Gå til innhold Gå til søk

Samhandlingsreformen

Beskrivelse

Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre:

  • Reformen skal bidra til at man forebygger helseplager framfor bare å reparere plager som allerede har oppstått.
  • Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det, nærmest mulig der de bor.
  • Reformen skal bidra til at ulike ledd i helsetjenesten jobber bedre sammen.

Tjenestene skal ha god kvalitet, høy pasientsikkerhet, lav ventetid og være mest mulig tilpasset den enkelte bruker.

Hva betyr samhandlingsreformen for deg?

  • Lettere å få helsehjelp lokalt
  • Bistand til koordinering av behandling og oppfølging
  • Bredere tilbud i kommunen
  • Bedre oppfølging av deg som har kroniske lidelser
  • Flere tilbud for deg som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken
  • Mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet

Reformen innføres gradvis med startskudd 1. januar 2012. I første omgang vil samhandlingsreformen gjelde somatiske lidelser, og etter hvert vil den også i større grad omfatte psykiatri og rus.

Målgruppe

Innbyggere i kommunen med behov for helse- og omsorgstjenester.

Vilkår

Samhandlingsreformen er ikke en tjeneste i seg selv, men et samlebegrep for flere tjenester innen helse- og omsorgssektoren i kommunen.

Samarbeidspartnere

Helseforetakene

Lover

Lov om folkehelsearbeid § 4 (Kommunens ansvar for folkehelsearbeid)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-4 (Kommunens plikt til samhandling og samarbeid)

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Søkeord

Kommune, samhandling, forebygge, behandle, helse, omsorg, pasient, bruker

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk