Gå til innhold Gå til søk

Jegerprøve og opplæringsjakt

Beskrivelse

Hvis du vil jakte, må du først ta jegerprøven. Dette er fordi jakt og fangst krever kunnskap om hva du kan jakte på, skytevåpen og fangstredskap, human jakt og regelverk.

Fra kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan du delta i opplæringsjakt med våpen på småvilt, samt fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl uten å ha avlagt jegerprøven.

Fra kalenderåret du fyller 16 år og frem til fylte 18 år, kan du delta i opplæringsjakt på storvilt. Dette krever at du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere.

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs på 30 timer og en nettbasert eksamen. Eksamen består av 50 oppgaver og du får 50 minutter til å svare.

Du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Målgruppe

Personer som er 14 år eller eldre og som ønsker å drive med jakt.

Vilkår

Er du under 18 år, må du ha samtykke fra dine foreldre eller foresatte for å drive opplæringsjakt, se eksempel på samtykke på Miljødirektoratets nettsider.

Jakten må foregå under forsvarlig tilsyn av en person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. Tilsynspersonen må også ha tillatelse fra grunneier.

Samarbeidspartnere

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag

Veiledning

Disse fem studieforbundene gjennomfører det obligatoriske jegerprøvekurset:

I tillegg har skoleverket og Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter tillatelse til å arrangere det obligatoriske kurset for henholdsvis elever og soldater.

Du kan også kontakte kommunen eller Norges jeger- og fiskerforbunds lokallag hvis du har spørsmål om jegerprøven.

Jegerprøveeksamen er en nettbasert prøve som kommunen har ansvaret for å gjennomføre. Du kan lese mer om denne på jegerproveeksamen.no.

Vanligvis ordner kursarrangøren med oppmelding til eksamen for alle som har gjennomført kurset. Hvis ikke må du ta kontakt med kommunen for å melde deg opp til eksamen. Kommunen krever da dokumentasjon av gjennomført kurs som må fylles ut av kursarrangøren.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Du har ingen klagemulighet, men du kan ta eksamen på nytt dersom du ikke består. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny eksamen.

Kontaktinformasjon

Søkeord

Jakt og fangst, jakt, fangst, fellingstillatelse, fellingsløyve, ettersøkshund, sporhund, jegeravgift, jegerregisteret, opplæringsjakt, småviltjakt, snarefangst, storviltjakt, vald, våpen

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk