Leksehjelp - grunnskolen - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Leksehjelp - grunnskolen

Beskrivelse

Er du elev i grunnskolen kan du få gratis leksehjelp. Leksehjelp er ikke en del av opplæringen din, men et frivillig tilbud til deg som elev.

Leksehjelp skal støtte opplæringen din og bidra til mestring og selvstendig jobbing. Den skal også bidra til å jevne ut sosiale forskjeller i opplæringen.

Kommunen plikter å tilby leksehjelp og velger hvordan tilbudet skal fordeles på de ulike årstrinnene. Tilbudet skal ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring.

Om leksehjelpen tilbys som en del av SFO-tiden, kan likevel alle elever delta gratis, også de som ikke er påmeldt SFO.

Kommunen plikter å sørge for forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelpen. Kommunen skal også sørge for at du og de andre elevene i leksehjelpen får god veiledning og at det psykososiale miljøet er godt. Elevgruppen skal ikke være større enn at du blir fulgt opp individuelt.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Vilkår

  • Kommunen er ansvarlig for leksehjelpen og velger hvordan den skal organiseres.
  • Det skal tilbys totalt 8 timer leksehjelp per uke. Kommunen bestemmer hvordan timene skal fordeles på de ulike årstrinnene.
  • Tilbudet skal være til alle elever, og ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring.
  • I de tilfeller der leksehjelpen tilbys som en del av SFO-tiden, kan likevel alle elever delta gratis, også de som ikke er påmeldt SFO.
  • Kommunen plikter å sørge for forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelpen.
  • Elevgruppen skal ikke være større enn at den enkelte eleven blir fulgt opp individuelt.

Samarbeidspartnere

Lover

Opplæringsloven § 13-7a (Plikt for kommunen til å ha tilbud om leksehjelp)

Forskrift til opplæringsloven kap. 1A (Leksehjelp for elever i grunnskolen)

Forvaltningsloven

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Er du misfornøyd med leksehjelpen, kan du ta dette opp med kontaktlærer eller den som er ansvarlig for leksehjelpen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til rektor.

Du og dine foresatte kan be om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis kommunen ikke har fattet vedtak innen rimelig tid, kan du allikevel klage som om vedtak er fattet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Søkeord

skole, undervisning, fritid, SFO, leksehjelp, lekser,

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk