Gå til innhold Gå til søk

Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)

Bekymringsmelding – Maler fra Barnevernvakten.no"> Søk nå

Beskrivelse

Er du bekymret for et barn eller en ungdom? Er du i tvil om barnet eller ungdommen får god nok omsorg? Da bør du melde fra til barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være viktig og bidra til en bedre situasjon for barnet eller ungdommen.

Du trenger ikke ha bevis eller være sikker på at noe er galt før du melder fra, men informasjonen må være mer enn et rykte. Det er barneverntjenestens oppgave å undersøke saken nærmere.

Som privatperson har du et moralsk ansvar for å melde fra ved bekymring for et barn. Du kan velge å melde fra med fullt navn eller å være anonym.

Som ansatt i offentlig sektor (skole, barnehage, helsestasjon osv.) har du plikt til å melde fra hvis du er bekymret for et barn. Du kan ikke være anonym.

Barn og unge kan også selv ta kontakt med barneverntjenesten om egen situasjon.

Trenger du råd om du skal melde fra eller ikke, kan du ringe barneverntjenesten i kommunen og diskutere saken anonymt.

Målgruppe

  • Privatpersoner som kjenner til barnet det gjelder
  • Ansatte i offentlig sektor som er i kontakt med barnet det gjelder
  • Barnet eller ungdommen selv

Vilkår

Du kjenner til at et barn har vanskelige leveforhold.

Samarbeidspartnere

Lover

Barnevernloven § 4-2 (Meldinger til barneverntjenesten)

Barnevernloven § 4-3 (Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser)

Barnevernloven § 6-4 (Innhenting av opplysninger)

Barnevernloven § 6-7 (Taushetsplikt)

Veiledning

En melding til barneverntjenesten kan være skriftlig, gis over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen kan være anonym.

Dersom du oppgir navnet ditt, men ber om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.

Søknadsskjema

Bekymringsmelding – Maler fra Barnevernvakten.no">

Bekymringsmelding – Maler fra Barnevernvakten.no

Saksbehandling

Klage

Du kan ikke klage på barneverntjenestens vurdering av hvordan meldingen skal håndteres.

Kontaktinformasjon

116 111 – Alarmtelefonen for barn og unge (15:00 – 08:00 og helger/helligdager når kommunens barneverntjeneste er stengt)

Annen informasjon

Melde fra til barnevernet (informasjon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Privatperson og bekymret for et barn? (Barnevernet.no)

Offentlig ansatt og bekymret for et barn? (Barnevernet.no)

Barnevernvakten.no (Barneverntjenestens akuttberedskap)

Søkeord

bekymringsmelding, barnevern, familievern, barne- og familievern, omsorgssvikt, hjelpetiltak, familievold, ungdomsproblemer, rusproblemer, rusmisbruk, alkoholproblemer, alkoholmisbruk, overgrep, incest, misbruk, juling, avstraffelse, trakassering, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, omskjæring, feilernæring, underernæring

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk