Gå til innhold Gå til søk

Miljøplan i jordbruket

Sjekkliste og eventuell tiltaksplan skal foreligge innen 15. november hvert år (Trinn 1). Det er ingen frist for trinn 2.

Søk nå

Beskrivelse

Miljøplanen skal være et hjelpemiddel for den enkelte gårdbruker til å beskrive og gjennomføre miljøtiltak på gården. Planen skal blant annet bidra til mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Miljøplanen skal ikke sendes inn til landbruksmyndighetene, men oppbevares på foretaket i ti år for revisjon og kontroll.

Målgruppe

Alle landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd.

Vilkår

Miljøplan trinn 1 skal foreligge for alle landbruksforetak som mottar produksjonstillskudd. Trinn 1 består av sjekkliste, ev. med tiltaksplan, gjødslingsplan, sprøytejournal og kart. Dersom et foretak mangler miljøplan ved søknad om produksjonstilskudd, reduseres tilskuddet etter arealstørrelsen til foretaket.

Miljøplan trinn 2 skal foreligge for landbruksforetak som i tillegg søker om støtte til gjennomføring av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), samt for noen av ordningene innen Regionalt miljøprogram (RMP).

Samarbeidspartnere

Lover

Jordlova § 3 (Handsaming av landbrukssaker)

Jordlova § 18 (Føresegner om tilskot)

Forskrift om miljøplan

Veiledning

Den enkelte gårdbruker er ansvarlig for å ha en oppdatert miljøplan for egen eiendom, samt for leiet jord. Kommunen kan hjelpe med å skaffe kart og generell informasjon om miljøplanarbeidet samt opplysninger om spesielle lokale miljøverdier og miljøutfordringer som gjelder i det aktuelle området.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Søkeord

Landbruk, jordbruk, skogbruk, miljøtiltak, SMIL, økologisk

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk