Permisjon fra grunnskolen - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Permisjon fra grunnskolen

Du må søke i god tid slik at skolen rekker å behandle søknaden din. Søknader behandles fortløpende gjennom skoleåret.

Søk nå

Beskrivelse

Trenger du fri fra skolen for å dra på ferie, delta på idretts- eller kulturarrangement, feire en religiøs høytid eller lignende, må du søke skolen om permisjon. Skolen kan gi deg permisjon i inntil to uker.

Opplæringsloven beskriver to permisjonstilfeller:

  1. Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Du har altså ikke krav på permisjon. Det er skolen som avgjør om permisjonen er forsvarlig. 
  2. Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. Er du omfattet av dette, har du rett til permisjon så lenge du får opplæring i permisjonstiden av foreldrene dine.

Ringerike kommune har fra 1.1.2011 følgende retningslinjer knyttet til loven:

•Kontaktlærer gir permisjon i en skoledag. Søknad kan skrivet i meldingsboka.

•Rektor kan innvilge permisjon inntil 10 skoledager.

•Når skolen tar stilling til om permisjon er forsvarlig, legges det utelukkende vekt på vurderinger knyttet til skolens virksomhet.

•Det gis til vanlig ikke permisjon til ferieturer fram til høstferien på 1. og 8. trinn og etter jul på 10. trinn.

•Vi anbefaler også at det ikke søkes permisjon når eleven skal ha tentamen eller nasjonale prøver, eller er midt i store prosjekter.

•Det kan ikke gis permisjon utover 10 skoledager. Dersom foresatte allikevel ønsker å ta elevene ut av skolen, må de skrive eleven ut midlertidig. Når eleven kommer tilbake, må foresatte skrive eleven inn igjen.

De forsatte kan bruke tilgjengelige års- og ukeplaner for å følge opp skolearbeidet i permisjonstiden.

 

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen
  • Foresatte til elever i grunnskolen

Vilkår

Har du rett til permisjon fordi trossamfunnet du tilhører har helligdag, må foreldrene dine gi deg nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at du kan følge med i den vanlige undervisningen når du kommer tilbake på skolen.

For permisjoner som ikke gjelder religiøs helligdag, er det ikke noe absolutt krav om at foreldrene sørger for opplæring i permisjonstiden. Det er likevel en fordel om foreldrene og skolen avtaler og lager en plan for slik opplæring.

Skolen kan ikke gi permisjon for mer enn to uker om gangen. Har du behov for lengre permisjon enn to uker, vil du miste retten til skoleplass og skrives ut av skolen. Foreldrene dine bør gjøre en avtale med skolen om at de påtar seg opplæringsansvaret. Du må skrives inn på skolen igjen når du kommer tilbake fra permisjon, og kan da risikere å måtte bytte til en annen skole med ledig plass.

Samarbeidspartnere

Lover

Opplæringsloven § 2-11 (Permisjon fra den obligatoriske opplæringen)

Veiledning

Du kan kontakte skolen for å få veiledning om og hjelp til å søke om permisjon.

Saksbehandling

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen skolen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok skolens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Skolen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til rektor ved skolen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender skolen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Søkeord

grunnskole, barn, skole, permisjon, undervisning, opplæring, fritak, elev, fri, høytid, feriereise

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk