Bevilling for skjenking av alkohol i lukkede selskaper (ambulerende) - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Bevilling for skjenking av alkohol i lukkede selskaper (ambulerende)

Du bør søke minst en uke før arrangementet skal finne sted.

Søk nå

Beskrivelse

Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i lukket selskap, må du søke kommunen om såkalt ambulerende skjenkebevilling. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du i stedet søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement.

Selv om du ikke tar betalt for drikken er det bevillingsplikt for skjenking av alkohol på følgende steder:

 • serveringssteder
 • lokaler som vanligvis er tilgjengelige for alle, f.eks. forsamlingslokaler og utstillingslokaler
 • gate, torg, vei, park eller andre offentlige plasser
 • transportmidler som vanligvis er tilgjengelige for alle

Det finnes imidlertid noen unntak fra denne bevillingsplikten:

 • Private begivenheter (f.eks. bryllup, jubileum og konfirmasjon) i et lokale du leier eller låner som privatperson. Det er en forutsetning at selskapet er lukket, at det ikke tas betalt for alkoholen og at du selv står for innkjøp og servering av mat og drikke.
 • Bedriftsarrangement for egne ansatte i egne lokaler når det ikke tas betalt for drikke.
 • Privat arrangement der eier/leier/driver/ansatt av et offentlig lokale benytter det til eget bruk og serverer alkohol, forutsatt at det ikke tas betalt for drikke.

Bevillingen kan gjelde:

 • skjenking av drikke med mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol (øl)
 • skjenking av drikke med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent (øl og vin)
 • skjenking av all alkoholholdig drikke (øl, vin og brennevin)

Ringerike kommune ønsker i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk innebærer.

Ringerike kommune har vedtatt Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2016

I planen er det lagt vekt på:

 • Vise kommunens overordnede målsetning med alkoholpolitikk
 • Fremme konkrete tiltak
 • Konkretisere delegasjonsbestemmelsene
 • Skape forutsigbarhet for næringen ved å bekjentgjøre reaksjonsmønster ved overtredelse av lover/forskrifter/bestemmelser.

Målgruppe

 • Eiere av selskapslokaler som leies ut til lukkede selskaper
 • Personer eller virksomheter som skal arrangere lukket selskap i lokale som ikke har skjenkebevilling fra før

Vilkår

Du må kjenne bestemmelsene i alkohollovgivningen, men det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Du må utpeke en styrer og stedfortreder som skal ha ansvaret for skjenkingen. Begge må ha fylt 20 år og kunne fremlegge legitimasjon. Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder pga. skjenkestedets størrelse eller arrangementets karakter.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Du må sende søknad til kommunen. Du må bl.a. legge ved kopi av legitimasjon for styrer og stedfortreder. Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

Saksbehandling

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Kontakt

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på:

postmottak@ringerike.kommune.no

servicetorget@ringerike.kommune.no

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no

Du kan også ringe oss på telefon 32 11 74 00

Annen informasjon

Skjenkebevilling for alkohol – informasjon fra Helsedirektoratet

Søkeord

alkoholsalg, servering, alkohol, skjenking, bevilling, pub, restaurant, bar, drink, vin, øl, brennevin, champagne, sjampanje, utested, diskotek, disco, hotell, pensjonat, dansested, enkeltanledning, ambulerende, arrangement, selskap, gjester, selskapslokale, drikke, bryllup, konfirmasjon, jubileum, tilstelning, sluttet selskap, sluttet krets

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk