Startlån bolig - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Startlån bolig

Søknadene behandles fortløpende.

Søk nå

Beskrivelse

Skal du kjøpe bolig, men får ikke nok lån i banken til å finansiere kjøpet, kan du søke kommunen om startlån.

Du kan få startlån av kommunen for hele kjøpesummen eller som tilleggslån der lån i banken ikke er nok.

Du kan også få startlån for blant annet å: 

 • refinansiere dyrt lån slik at du kan bli boende i nåværende bolig
 • utbedre eller tilpasse nåværende bolig
 • bygge ny bolig

Er det barn i husstanden, eller sosiale eller helsemessige utfordringer, tar kommunen hensyn til dette i sin vurdering.

Målgruppe

 • barnefamilier  
 • enslige forsørgere  
 • personer med nedsatt funksjonsevne 
 • flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag 
 • økonomisk vanskeligstilte

Sjekk om du er i målgruppen (Husbanken)

Vilkår

 • Du må ha hatt problemer med finansiering av selveid bolig over lengre tid, og kunne vise at problemene vil fortsette hvis du ikke får innvilget startlån.
 • Du må vise at du har spart det som er mulig innenfor dine økonomiske rammer.
 • Før du søker om startlån, må du først ha søkt om lån i bank eller annen privat låneinstitusjon.
 • Du må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nok penger igjen til livsopphold. 
 • Boligen må være egnet for husstanden.
 • Boligen må ha en rimelig pris i forhold til prisnivået i området den ligger. 
 • Boligen må ligge i den kommunen du søker lån av.

Samarbeidspartnere

Husbanken (Startlån)

Veiledning

Du må fylle ut Husbankens søknadskjema og sende det til kommunen. Husk å få med alle nødvendige opplysninger og vedlegg, da går saksbehandlingen raskere.

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om startlån, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Saksbehandling

Klage

Får du avslag på søknad om startlån eller er misfornøyd med lånebeløpet, kan du klage.  Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Søkeord

boligfinansiering, lån, boliglån, etableringslån, boligkjøp, kreditt, bolig, boligrente, hjem, hus, huslån, husfinansiering, leilighet, etablering, finansiering, finansieringsinstitusjon, låneinstitusjon, utbedring, utbedringslån, økonomi, bank, banklån, enslig, funksjonsevne, funksjonsnedsettelse, funksjonshemmet, funksjonshemming, funksjonshemning, handicap, handikap, flyktning, vanskeligstilt, husstand, arbeidsledig, arbeidsufør, trygdet, trygdemottaker, kronisk syk, betalingsevne, betalingsproblemer, kredittverdig, kreditor, gjeld, gjeldsslave, gjeldsoffer, konkurs, refinansiere, refinansiering

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk