Gå til innhold Gå til søk

Interkommunal fagdag innen helse og omsorg

31.01. var det fagdag for ansatte innen helse- og omsorg i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad. Fagdagen hadde fokus på kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH) for pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer.

De seks kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad som samarbeider om Ringerike interkommunale legevakt har også i år fått midler fra Fylkesmannen i Buskerud.

31. januar kunne arrangørene ved legevakten ønske velkommen til fagdag på Sundvolden Hotel med fokus på kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH) for pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer og verktøyet ALERT.

130 sykepleiere/hjelpepleiere/helsefagarbeidere fikk en hel dag med påfyll fra faglig dyktige foredragsholdere. Vestre Viken HF stilte velvillig opp med forelesere fra både Klinikk for psykisk helse og rus og Klinikk for prehospitale tjenester.

Fra 1. mars 2017 etablerer vi KØH for pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer, inn i vår eksisterende modell for KØH somatiske sykdommer.  Vi vil fortsatt ha fokus på bruk av verktøyet ALERT, som er viktig for å sikre god observasjon av pasientene, samt kommunikasjonen mellom samarbeidspartnere som ambulanse, legevakt, sykehjem og hjemmetjeneste.

Temaene var:

 • Selvmordsrisikovurdering og rusmidler 
  v/Geir Nyvoll, Avdelingspsykolog, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Klinikk for psykisk helse og rus, VVHF
 • Vold og trusler om vold
  v/Torunn Fagerland, spesial-vernepleier og Liv Mølbach, psykiatrisk sykepleier, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Klinikk for psykisk helse og rus, VVHF
 • Legemiddelassistert rehabilitering - LAR-samarbeide
  v/ Surjit Singh Gill, lektor ved sykepleierutdanningen, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Samhandling i den akutt medisinske kjeden – Observasjon/Kommunikasjon 
  v/Håvard Larsen, Para-medic og seksjonsinstruktør, Klinikk for prehospitale tjenester, VVHF

Geir Nyvoll

Velkommen til fagdag

Fullsatt sal

Publisert
02.02.2017
Sist endret
19.03.2017
Opprettet av
Marianne Holthe Hellestad

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk