Gå til innhold Gå til søk

Ungdata17 - de fleste unge har det godt!

Den nylig gjennomførte undersøkelsen Ungdata 2017 viser at de aller fleste ungdommene i Ringerike kommune har det godt.

Spørreundersøkelsen er gjennomført med 23 temaer. Dette gir et bredt bilde av hvordan ungdommen har det og hva de driver med, både på skolen og i fritiden.

Svarene ungdommen gir på spørsmålene ligger nær gjennomsnitt for landet på alle temaer i undersøkelsen, noe som er veldig bra. Ut i fra folkehelseprofilen i Ringerike kommune er resultatet gjenkjennelig.

Følgende hovedtrekk er med på å beskrive ungdommen i Ringerike

  • De er i like stor grad fornøyde med foreldrene sine som ungdom i landet forøvrig
  • De er litt mere fornøyde med egen helse enn landsgjennomsnittet
  • Ungdommen i Ringerike opplys at de har fortrolige venner
  • De er mindre beruset enn landsgjennomsnittet
  • De trener like mye som ellers i landet
  • De er litt mindre fornøyde med lokalmiljøet og mindre fornøyde med skolen
  • Ungdommen i Ringerike bruker mer tid foran skjermen på spill og sosiale medier
  • Opplevelsen av ensomhet er lik med resten av fylket, men litt høyere enn landsgjennomsnittet, og de er litt mer plaget av depressive symptomer enn landet forøvrig

Dette er hovedtrekk som er gjenkjennelig ut i fra folkehelseprofilen til Ringerike kommune. 

Utfordringene det pekes på i undersøkelsen skal det tas tak i å jobbes med gjennom en bred involvering av ungdommen de neste tre årene. Det er ungdommen selv som er de viktigste samarbeidspartnerne og bidragsyterne i dette arbeidet og det er ungdommen selv som best kan fortelle hvordan de har det i hverdagen.

Vi takker derfor alle dere som har svart på Ungdata undersøkelsen i Ringerike kommune, dette er svært verdifullt for arbeidet fremover.

Fakta om Ungdata undersøkelsen

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen. I Ringerike en svarprosenten på 85% og 813 elever i 8. til 10. trinn deltok i undersøkelsen.

Les rapporten her:

Ungdata rapport 2017

Publisert
15.05.2017
Sist endret
29.06.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk