Gå til innhold Gå til søk

Utbrudd av norovirus på Klækken hotell

De første som ble syke fikk symptomer for en ukes tid siden, og prøver tatt fra dem viste smitte med norovirus. Hotellet har etter råd fra kommuneoverlegen satt i verk omfattende tiltak for å stanse smitten.

Mattilsynet og kommuneoverlegen deltar i utredning og råd om smitteforebyggende tiltak med bistand fra Folkehelsesinstituttet.

Norovirus gir mage-tarminfeksjon med oppkast og diaré, og er svært smittsomt. Nærdråpe- og kontaktsmitte er trolig den vanligste smittemåten ved utbrudd. Norovirusubruddet ved Klækken hotell på Ringerike inkluderer nå bortimot 230 syke i løpet den siste uken.

- Fredag og lørdag vurderte vi situasjonen som et begrenset utbrudd
med 25  sykdomstilfeller, men i løpet av gårsdagen og i dag er vi blitt
kjent med at utbruddet har et større omfang. Det betyr at vi nå revurderer situasjonen og supplerer med mer omfattende tiltak i dialog med
hotellet. Hotellet tar ikke inn gjester de neste fire dagene, sier
kommuneoverlege Karin Møller.

Norovirus er kjent også som «winter-vomiting» disease eller omgangssyke. Ettersom viruset er svært smittsomt, kan det være vanskelig å begrense. Grundig håndvask og høyt fokus på hygiene er viktigste tiltak.

Ved hotellet serveres det nå ikke mat fra eget kjøkken, det innhentes mat fra cateringleverandør.

Symptomer og forløp
Infeksjon med norovirus gir typisk et kort forløp over 1-2 dager med uvelfølelse, kvalme, brekninger, magesmerter, muskelverk, diaré og feber. Symptomene kommer brått etter få timer, og det er sjeldent med alvorlige komplikasjoner.

-  Sykdommen forekommer hyppig på denne tiden av året over hele landet.
Den gir i blant anledning til store utbrudd som i dette tilfellet, sier kommuneoverlege Møller.

Behandling
Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon, men man kan lindre symptomer og forebygge komplikasjoner. Det er viktig med god pleie og rikelig med drikke som kompensasjon for væsketapet ved oppkast og diaré.

Publisert
22.02.2017
Sist endret
08.03.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk