Rediger

Austjord musikkorps

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Musikk

Austjord musikkorps ble startet den 18 februar 1984.
Initiativtaker var Roald Aasheim sammen med Rolf Andersen. Andre foreldre og Kiwanisklubben på Ringerike, har gjennom alle år hatt ansvaret for korpsets drift.

Målsettingen var å gi unge voksne utviklingshemmede et fritidstilbud og det var således helt naturlig at tilholdsstedet nettopp ble på Austjord, da de fleste av medlemmene bodde på Austjord eller var hjemmeboende og hadde sine dagaktiviteter der. Øvelsene holdes nå som før i gymsalen på Austjord hver onsdag i tiden 17.00 - 19.30. Aspirantene øver samme dag, men i tiden 17.00-18.00. Individuell musikkopplæring gis i tillegg ved musikkskolen på Ringerike.

Aspiranter tas inn om høsten og blir først klare for opptak i korpset etter et par år. Den som er interessert i å være med i korpset må lære seg å spille et instrument. De må kunne marsjere samt ta i mot instruksjon i gruppe. Vi har som hovedregel at man må ha fylt 18 år for å bli medlem i korpset. Vurdering av aspiranter gjøres av dirigetn og instruktør.

Den musikken som korpset spiller er deres egen musikk, dette korpset bruker ikke "hjelpespillere" Korpset har pr. i dag 17 medlemmer og to aspiranter.I tillegg har vi oppnevnt korpsets første æresmedlem - Trond Haga. Foruten de faste oppdragene, spiller og marsjerer korpset i 17 mai toget i Hønefoss, deltar på musikkens dag med egen konsert på Riddergården, deltar i Vennskapsringens årlige samlinger som arrangeres av norsk Musikkråd avd. Buskerud. 

Postadresse Boks 8
Postnummer 3521
Poststed JEVNAKER
E-post Send e-post til rha@hebb.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 17
Kontonummer 22806743384
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Roar Hammerstad Leder 41661061
Bjørg Hamborg Kasserer 95489728
Gro Engen Hammerstad Sekretær 91701211
Yngve Rubach Dirigent 90913440

Kart

Se større kart