Rediger

Busserullgjengen

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Dans, Musikk, Sangkor

En sang/musikk/danse-gruppe bestående av 9 psykisk utviklingshemmede, 2 musikalske ledere og flere hjelpere. Vi har øvelse hver tirsdag. Innen utgangen av dette året, har vi hatt 19 opptredener fordelt på 5 sykehjem (noen av dem to ganger) Haug kirke, Beboere i Krokenveien 17-19. Ringerike og Hole Revmatikerforening, Hallingby pensjonistforening, Ask kapell, Bandmønstring i Drammen, Lysmesse i Norderhov kirke, Ringerike rådhus, 

 

Postadresse Hagaringen 3
Postnummer 3514
Poststed HØNEFOSS
E-post Send e-post til jacarn@online.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 11
Kontonummer 2280.08.1618
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Mari Jacobsen Leder 93673537
Olaug Larsen Musikalsk leder 95721527

Kart

Se større kart