Rediger

Fanteputten hyttevel

Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:
Velforeninger

Hyttevellet har til formål å verne om områdets interesser og sørge for god skikk og orden, slik at hyttefeltet blir et vakkert og trivelig område. Vellet kan koordinere andre oppgaver som det er naturlig å gjennomføre i fellesskap mellom hytteeierne.

Postadresse Kleivvn. 27 B
Postnummer 1356
Poststed Bekkestua
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer 15
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Knut H. Hauge Leder 91862286
Arnfinn Husby nestleder 91399903

Kart

Se større kart