Rediger

Foreningen Kjerratmuseet

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Foreningen Kjerratmuseet er et kultur- og naturhistorisk museum for Åsa. Museets oppgave er å samle inn, bevare, forske og formidle kultur og naturhistorisk materiale, som kan belyse Åsas historie fra de tidligste tider til i dag.
Virksomheten skal være basert på privat initiativ og beste dugnadsånd.
Postadresse Stubdalsvn. 1
Postnummer 3512
Poststed HØNEFOSS
E-post Send e-post til arvfryd@online.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 291
Kontonummer 2280.08.29163
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Arve Frydenlund Leder 32134202

Kart

Se større kart