Rediger

Fossekallen IL

Hovedkategori:
Idrett
Underkategorier:
Orientering, Ski

Orientering og Ski

Postadresse Vågårdsveien 84
Postnummer 3516
Poststed HØNEFOSS
E-post Send e-post til tobon@online.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 100
Kontonummer 22802292191
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Tom Bondehagen Leder 90677422
Erik Mælingen Kasserer 92430313
Marit Kjemperud Styremedlem 92291833
Per Anund Loe Leder Ski 90999915

Kart

Se større kart