Rediger

Frilynt Teaterskolen

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Teater

Teaterskole for barn/ungdom i alderen 6-19 år. Teaterskolen holder fire aldersbasserte kurs: 
Småttis 1-4 klasse, Junior 5-7 klasse, Ungdom 8-10 klasse og Videregående 1-3 vgs.
Teaterskolen skal være en arena for barn og ungdom til å lære ulike metoder og innganger til teaterfaget. 

Postadresse Hønefoss Bru 3
Postnummer 3510
Poststed HØNEFOSS
E-post Send e-post til teaterskolen@frilynt.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 12
Kontonummer 25001142855
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Hanna Linnea Hart Leder 47339015
Håkon Thorstensen Nielsen Teaterkonsulent 33488098

Kart

Se større kart