Rediger

Hallingby Sangkor

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Sangkor

Hallingby Sangkor er et blandet kor med 25 aktive medlemmer. Flesteparten av våre medlemmer er fra Ådal og kringliggende områder. Vi er en sangglad gjeng som øver hver mandag på Hallingby skole, Kulturhuset(inngang fra Hvalsbruveien), mellom kl 1900 og 2100 og har et variert repertoar. Korets dirigent er Ingunn Nystrand. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Postadresse Nedre Åsterudveien 14
Postnummer 3525
Poststed Hallingby
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer 28
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Reidun Amundsen Leder 92608203
Dag Jonny Davidsen Sekretær 92636320

Kart

Se større kart