Rediger

Hallingby Skolekorps

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Musikk

Vi er et skolekorps med forskjellige aktiviteter og spilleoppdrag. tar inn aspiranter fra 3. klasse ved Hallingby skole.

Postadresse Pb 7
Postnummer 3526
Poststed Hallingby
E-post Send e-post til hallingby.skolekorps@gmail.com
Nettside(r)
Antall medlemmer 35
Kontonummer 2280.27.01652
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Dag Jonny Davidsen Leder 92636320
Hilde Karlsrud Nestleder 95267277
Tor Ove Kristensen Kasserer 90555626

Kart

Se større kart