Rediger

Haug kirkeklubb

Hovedkategori:
Religion og livssyn
Underkategorier:
Religion

Haug kirkeklubb er et barnearbeid i dåpsopplæringsplanen i Haug menighet. Dette er en aktivitet spesielt for 6 åringer. Alle 1|. klassingene ved Vang skole får tilbudet. Det er 6 samlinger mellom jul og påske. Sogneprest, Terje Bøe og 4 - 6 voksne ledere med. Samlingene er i Haug kirkestue. Vi har arbeidsbok,og barna får høre de mest kjente fortellingene fra Bibelen. De får saft og boller.

Postadresse Loveien 22
Postnummer 3514
Poststed Hønefoss
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer 20
Kontonummer 2280 32 17207
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Kari Danielsen Leder 41924886
Mette Sønsteby Kasserer 90793119

Kart

Se større kart