Rediger

Heftet Ringerike

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Historielag

Heftet Ringerikes formål er å fremme interessen for, samle og formidle folkeminne og lokal¬historie med tilknytning til Ringeriksdistriktet.

Postadresse v/forretningsfører S.Huseby, Åsaveien 814
Postnummer N-3512
Poststed Hønefoss
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer 2280 63 09242
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Sigurd Huseby Leder 97 70 80 20
Bjørn Geirr Harsson Redaktør 91 56 30 03

Kart

Se større kart