Rediger

Hen Vel

Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:
Velforeninger

Den viktigste agendaen til Hen Vel er å ivareta Hensbygda som et godt sted å vokse opp for våre barn. Hen Vel har også som mål å legge til rette for sosiale møter, kulturelle opplevelser og muligheter for personlig deltagelse for innbyggere i alle aldre gjennom Velets eierskap i Hen Grendehus.

Postadresse Hensveien 124
Postnummer 3516
Poststed HØNEFOSS
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer 152
Kontonummer 22806965050
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Tom Skaarud Leder 905 24 739

Kart

Se større kart