Rediger

Joy-Time

Hovedkategori:
Religion og livssyn
Underkategorier:
Religion

Joy-Time, tverrkirkelig barnearbeid. Joy-Time startet i 1992 i den form vi har i dag, og det er et godt felles kirkelig samarbeid. Joy - Time`s målgruppe: Barn og unge i Ringerike / Hole og Jevnaker, der foreldre og andre også er velkommen. Målsetting: Hjelpe barn og unge til å få et positivt identitetsbilde bygd på de kristne grunnverdiene, som vi står sammen om. Vi ønsker at barna skal få et nært forhold til Jesus. Joy-Time ønsker å være en gledes time for alle. Drive forebyggende arbeid blant barna, der de skal få oppleve et kristent fellesskap. Da opplever vi det som viktig at vi kjenner til hverandre, og ønsker å legge til rette for at barn og foreldre kan ha noen møteplasser på tvers av kirkesamfunn. Virkemidler: Mye sang med og uten bevegelse, andakt med bruk av ulike visuelle virkemidler, som dramatisering og dokketeater. Andre virkemidler som fysiske aktiviteter av ulike slag. Markedsføringstiltak: Under menighetenes annonseringer blir Joy-Time annonsert. Ellers egne annonser i Ringerikes Blad, og pressemeldinger for større arrangement. Plakater er hengt opp ulike steder i Ringerike / Hole og på Jevnaker ved større arrangement. Ved større arrangement er det også annonsering under kulturkalenderen. Sted for arrangementene: Samlingene er i de ulike menighetene og kirkene. Kostnader: Vi baserer kveldene på at det skal koste minst mulig for barna. Vi tar derfor som oftest opp en frivillig kollekt. Joy-Time baserer seg også på støtte i fra kulturkontorene og bankene. Styret: Joy-Time er et tverrkirkelig samarbeidsprosjekt, der styret er sammensatt av personer fra kirkesamfunnene. Styret, sammen med flest mulig representanter fra menighetene, har 3 til 4 møter i året. Styret består av en leder og kasserer samt en representant fra hver menighet.

Postadresse Røyseveien 91
Postnummer 3530
Poststed Røyse
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer Ingen medlemmer
Kontonummer 2280.08.25974 Sparebank1
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Torill Wenche Hovland Leder 97 18 94 22
Solveig Skaran Kasserer 95 20 89 14

Kart

Se større kart