Rediger

KulturRing

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Dans, Kunst, Musikk, Sangkor, Teater

KulturRing er en kulturell koblingsaktør som jobber for kulturlivets kollektive interesser, og å koble sammen ressurser og kompetanse mellom kulturaktørene. KulturRing er en ideell forening som bidrar til økte verdier og kvaliteter på det totale kulturmiljøet både i Ringeriksregionen og i nærliggende kommuner og fylker.KulturRings første arrangement var jule-jam på Alfreds under navnet «Fritt Fram – Åpen Scene & Jam». «Fritt Fram» og «Åpen scene» for å symbolisere lav terskel og tilgang for alle, «Jam» for å også friste de etablerte og profesjonelle musikerne. Resultatet ble et arrangement med lav terskel, stor variasjon i fremføringer, god kvalitet, og representanter fra mange forskjellige sjangere og stilarter.

Dette skulle bli de viktigste suksesskriteriene for alle de ca 60 senere arrangementene over de neste 7 årene. Fritt Fram og KulturRing skulle få en viktig rolle i gjennomføringen av lignende «Åpen scene-konsepter» som f.eks. Bandwagon, Hønefoss Talenter, Krafttak for Kultur, etc.

KulturRing har følgende konsepter:
- Fritt Fram - åpen scene for alle.
- Parkert Piano Hønefoss - åpent piano for alle.
- Øvingshotell Hønefoss - øvingsrom og studiolokale til utleie. Kommer i 2018.
- StudioRing - samlingspunkt for alle hjemmestudio-eiere. Kommer i 2018.
- Ressurssenter og kulturkobler - Tilrettelegging og fasilitering for kulturlivet.
- Samarbeidsorgan - samarbeid og medarrangør for kulturlivet.

 

Postadresse Stasjonsveien 40
Postnummer 3533
Poststed TYRISTRAND
E-post Send e-post til post@kulturring.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 22
Kontonummer 22302743081
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Ole Kristian Odden Leder 90796728

Kart

Se større kart