Rediger

Ringerike Historielag

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Historielag

Ringerike Historielag ble stiftet i 1953 og skal ivareta Ringerikes historiske og kulturhistoriske arv. Vi skal også være en brobygger mellom tradisjoner og generasjoner.

Postadresse Postboks 3008
Postnummer 3501
Poststed Hønefoss
E-post Send e-post til thomfunder@gmail.com
Nettside(r)
Antall medlemmer 150
Kontonummer 22802126070
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Thomas Funder Leder 994 86 155
Rune Thorsen Nestleder 90577811

Kart

Se større kart