Rediger

Ringerike og Hole Røde Kors

Hovedkategori:
Humanitære org.
Underkategorier:

I over 70 år har Ringerike og Hole Røde Kors vært en ressurs i lokalsamfunnet. Mange årsverk har med glede blitt brukt til frivillig beredskaps- og omsorgsarbeid.

Postadresse Soknedalsveien 25
Postnummer 3517
Poststed HØNEFOSS
E-post Send e-post til post.@ringerike.redcross.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 800
Kontonummer 22802070237
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Benedikte Thaulow Leder 94812194

Kart

Se større kart