Rediger

Ringerikes Birøkterlag

Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:
Hobby

§ 1 Laget vil arbeide for saker som gavner birøkterne både faglig og økonomisk, herunder ved : a) å arbeide for avl og sykdomsbekjempelse hos bier, b) å arbeide for markedsføring og salg av honning og andre biprodukter, c) å arbeid for materialutvikling og rasjonell omsetning av materiell, d) å holde møter med foredrag og samtale og forevisning av praktisk arbeid i bigård, e) å arbeide for å få alle birøktere med i laget f) å støtte nybegynnere med råd og hjelp og gi rettledning ved kjøp av materiell og bier.

Postadresse v/Huseby, Åsaveien 814
Postnummer N-3512
Poststed Hønefoss
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer 31
Kontonummer 2280 22 04799
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Sigurd Huseby Leder 97 70 80 20
Arne Svarverud nestleder 90 03 22 89

Kart

Se større kart