Rediger

Telepensjonistene avd Ringerike

Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:
Pensjonistforeninger

Pensjonister som har vært tilsatt i Televerket, Telenor eller bedrifter tilknyttet disse. Vi har månedlige medlemsmøter og arrangerer turer for medlemmer.

Postadresse Krokenvn 16
Postnummer 3515
Poststed Hønefoss
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer 46
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Halvard Solberg Leder
Liv Rødningen Brørby sekretær

Kart

Se større kart