Rediger

Tranby i.l.

Hovedkategori:
Idrett
Underkategorier:
Idrettslag

Laget har som hovedmål å få beboere i nærområdet aktivisert. Laget kjører opp skiløyper på Holleia i et eget opparbeidet løypenett. I tillegg arrangeres turer og aktiviteter for lagets medlemmer gjennom hele året

Postadresse Furumoen 6,
Postnummer 3534
Poststed SOKNA
E-post Send e-post til iv-a.han@online.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 172
Kontonummer 2280088366
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Ivar A. Hansen Leder 92298585
Line Tandberg Sekretær 93439794

Kart

Se større kart