Rediger

Tyristrand LandsByforening

Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:
Velforeninger

 

Tyristrand LandsByforening (TLB) er en partipolitisk uavhengig forening hvis hovedmål er å jobbe for utvikling og økt trivsel i Tyristrand, og å være et uttalelses- og samarbeidsorgan ovenfor kommune og andre instanser. TLB ønsker å gjøre Tyristrand til et bedre sted å bo og samarbeide med enkeltpersoner, foreninger, institusjoner og virksomheter i saker av felles interesse. Virksomheten har fundament i lokalbefolkningens engasjement og omsorg for sitt tettsted, og er en pådriver for frivillig innsats og lokal forankring. Foreningens geografiske virksomhetsområder er primært Tyristrand, men også en naturlig forlengelse utover tilknyttede bygder som Nakkerud og Ask er innenfor fokusområdet. TLB arbeider for utvikling og trivsel av Tyristrand som landsby, utvikling av Klokkergården Aktivitetshus, og å etablere Tyristrand som et lokalt kultursenter med stort mangfold i aktiviteter og uttrykk. TLB er også arrangør av den årlige markedsdagen på Tyristrand.

Postadresse Postboks 5
Postnummer 3533
Poststed TYRISTRAND
E-post Send e-post til post@tyristrand.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 90
Kontonummer 2280.08.21642
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Olav Løvlie Leder 93013809
Ole Kristian Odden Kulturleder 90796728

Kart

Se større kart