Rediger

Vi Vil barneforening

Hovedkategori:
Religion og livssyn
Underkategorier:
Religion

Vi vil er en barneforening for barn fra 4 år og oppover, og er tilsluttet Det Norske Misjonsselskap. Den er også en del av Haug menighets barnearbeid. Vi møtes annen hver onsdag fra kl 1715 til kl 1830 i Haug kapell. Vi har mye hobbyarbeid og er avhengig av hjelpsomme foreldre. Før jul har vi juleversksted og før påske har vi påskeverksted. Vi synger mye, Gro Rensel spiller piano. Annen hver gang har vi kaker, brus og leker. Vi har også filmkvelder. Vi har besøk av en misjonær ca 1x/ semester. Penger til misjonen samler vi inn ved å ha en liten utlodning hver gang. Gevinstene kjøper vi inn for private penger. Vi har eget misjonsregnskap.

Postadresse Loveien 22
Postnummer 3514
Poststed Hønefoss
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer 18
Kontonummer 2280 21 82019
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Kari Danielsen Leder 41924886
Mette Sønsteby Kasserer 90793119

Kart

Se større kart