Rediger

Siri og Hennings minnefond

Hovedkategori:
Humanitære org.
Underkategorier:
Humanitært arbeid

Forebyggende og holdningsskapende arbeid innenfor trafikksikkerhet.

Bistå ungdom med førerutvikling for sikrere ferdsel.

Skape arenaer til undomsaktiviteter rundt kjøretøyets bruk og vedlikehold.

 

Postadresse Stadionvn 12
Postnummer 3534 Sokna
Poststed
E-post Send e-post til tori-en2@online.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 11
Kontonummer 2280.32.08488
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Bjørn R Martinsen Leder 90659911

Kart

Se større kart