Gå til innhold Gå til søk

Lokaldemokrati

Lokalt selvstyre
Tanken bak lokalt selvstyre (jf formannskapslovene fra 1837) er at kommunene i størst mulig grad skal ta avgjørelser i saker som angår dem selv. Et viktig prinsipp i lokaldemokratiet er nærhet til dem avgjørelsene gjelder.

Lokaldemokratiet gir innbyggerne anledning til selv å velge sine lokale ledere og dermed ha mer direkte innflytelse på lokal samfunnsutvikling og utforming av de kommunale tjenestene.

Styrer og utvalg
Kommunens hovedansvar er å arbeide for lokalbefolkningens interesser. Kommunestyret er det øverste politiske organet i kommunen og velger ordføreren. Formannskapet består av 1/4 av kommunestyrets medlemmer og fungerer som et arbeidsutvalg mellom kommunestyremedlemmene. De folkevalgte sitter i politiske utvalg (hovedkomiteer) som har ansvar for oppvekst og kultur, helse og velferd, tekniske oppgaver. Administrasjonen i kommunen ledes av rådmannen.

Inntektsgrunnlaget
Kommunens inntekter er direkte skatt fra innbyggerne, kommunale avgifter og overføringer fra staten. Staten prøver å jevne ut økonomiske forskjeller mellom kommunene og sikre et visst tjenestetilbud i hele landet ved å gi statlige overføringer.

Publisert
28.01.2010
Sist endret
07.12.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk