Gå til innhold Gå til søk

Styrevervregisteret

I Styrevervregisteret kan man søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som bl.a. folkevalgt, styreverv og innehaver av næringsinteresser.

Om styrevervregisteret

Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte. En måte å styrke omdømme til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har.

Sentralstyret i Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon (KS) har derfor opprettet et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser.

Registeret er åpent for allmenheten - det sentrale styrevervregisteret finner du her: www.styrevervregisteret.no/

Liste over vervinnehavere i Ringerike kommune får man tilgang til her.

Frivillig registrering
Det er frivillig om den enkelte personen ønsker å la verv og økonomiske interesser om seg selv bli registrert. Styrevervregisteret vil derfor ikke gi en fult ut dekkende oversikt over alle verv og økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.

Publisert
16.11.2010
Sist endret
29.06.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk